ΑΒΔΟΥΛΟΣ-ΠΕΡΛΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΩΝ &ΣΙΔΗΡΩΝ